Liên hệ

Họ tên (*)
Địa chỉ
Điện thoại
Email (*)
Mã an toàn (*)
Nội dung (*)

University of Massachusetts ( Mỹ)

Trường Đại học của tiểu bang Massachusetts được thành lập vào năm 1863. Đại học Massachusetts đã  cung cấp cơ hội giáo dục chất lượng cao cho cư dân tiểu bang Massachusetts, cho sinh viên và giảng viên từ khắp nơi trên thế giới trong hơn 140 năm qua, bao gồm 5 trường Đại học sau: UMass Lowell, UMass Boston, UMass Darthmouth, UMass Amherst, UMass Worcester. Trong 2012 - 2013, các trường trong hệ thống UMass đã được xếp hạng thứ 72 trên toàn thế giới do The Times Higher Education World University xếp hạng (timeshighereducation.co.uk)

Nếu học sinh không  đủ điều kiện để nhập học  trực tiếp  vào chương trình Đại học hoặc Thạc sĩ. Navitas sẽ  cung cấp một chương trình Đại học  thay thế  (UPP) tương đương với năm thứ 1 ĐH và Chương trình Dự bị Thạc sĩ (PMP) tại UMass, cả hai chương trình được thiết kế cho sinh viên quốc tế để chuẩn bị cho việc học tập nghiên cứu trường đại học ở  Mỹ.

Chương trình đào tạo dự bị  Đại học Navitas là một khoa quốc tế đặt tại hệ thống các trường ĐH của tiểu bang Massachusetts bao gồm các trường ĐH sau: UMass Lowell, UMass Boston, UMass Darthmouth

 • Thời gian nhập học: Tháng 8, tháng 1, tháng 5   
 • 3 học kỳ ( tổng cộng 12 tháng) ( tùy thuộc vào trình độ học sinh có thể phải học mấy học kỳ )
 • Học phí  năm 2013: 24,720 USD/ năm
 • Yêu cầu đầu vào đối với chương trình Đại học:  tối thiểu IELTS 5.5 ( không có kỹ năng nào dưới 5.0). Bằng tốt nghiệp THPT với điểm TB 6.0 hoặc cao hơn

Chương trình đào tạo dự bị Thạc sĩ Navitas là một khoa quốc tế đặt tại hệ thống các trường ĐH của tiểu bang Massachusetts

 • Thời gian nhập học: Tháng 8, tháng 1, tháng 5
 • Một hoặc 2 học kỳ
 • Học phí năm 2013 : 9,950 USD/học kỳ
 • Yêu cầu đầu vào đối với chương trình dự bị Thạc sĩ: tối thiểu  IELTS 6.0 ( không có môn nào dưới 5.5 ). Bằng tốt nghiệp Đại học.

 Sau khi hoàn thành chương trình Dự bị tại Navitas, sinh viên được đảm bảo chuyển tiếp vào chương trình đại học hoặc thạc sĩ của các trường Đại học thuộc hệ thống UMass liên kết với Navitas dưới đây:

1. UMass Lowell :

UMass Lowell  được công nhận bởi ABEZT (Hội đồng quản trị Kỹ thuật và Công nghệ Mỹ) nổi tiếng về đào tạo kỹ sư và khoa học. Trường  Kỹ thuật Francis tại UMass Lowell là một di sản đáng tự hào kéo dài hơn một thế kỷ, cung cấp giáo dục kỹ thuật thiết thực và giá cả phải chăng nổi bật

Chương trình đào tạo Đại học chuyên ngành kỹ sư, công nghệ sinh học, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội nhân văn và kinh doanh

 • Thời gian nhập học: tháng  9 và tháng 1
 • Yêu cầu đầu vào đối với chương trình Đại học: đòi hỏi điểm tối thiểu TOEFL 500 thi trên  giấy, 173 thi trên máy tính và 61 thi trên internet. Bằng tốt nghiệp THPT

Chương trình đào tạo Thạc sĩ  chuyên ngành Quản trị kinh doanh( MBA), kỹ sư, Khoa học tự nhiên, âm nhạc

 • Thời gian nhập học: tháng 9 và tháng 1
 • Yêu cầu đầu vào đối với chương trình Thạc sĩ : TOEFL là 600 (thi trên giấy) hoặc 100 (trên Internet). Bằng tốt nghiệp Đại học.

 

2. UMass Dartmouth :

- UMass Dartmouth là trường rất nổi tiếng về các chuyên ngành kinh doanh và kinh tế. Trường kinh doanh Charlton  được xếp hạng bởi Princeton Review là một trong 300 trường đào tạo kinh doanh hàng đầu trong nước Mỹ

Chương trình đào tạo  Đại học  chuyên ngành kinh doanh,kỹ sư,nghệ thuật, khoa học, nghệ thuật tạo hình và trình diễn

 • Thời gian nhập học: tháng 9 và tháng 1
 • Yêu cầu đầu vào đối với chương trình Đại học: TOEFL 520 (thi trên giấy), 190  ( thi trên máy tính) hoặc 68 (thi  trên Internet). Bằng tốt nghiệp THPT, kết quả SAT hoặc ACT

Chương trình đào tạo  Thạc sĩ  chuyên ngành Quản trị kinh doanh ( MBA), kỹ sư, khoa học tự nhiên, âm nhạc

 • Thời gian nhập học: tháng 9 và tháng 1
 • Yêu cầu đầu vào đối với chương trình dự bị Thạc sĩ: điểm  TOEFL  ít nhất 200 ( thi trên máy tính) hoặc 533 ( thi trên giấy). Bằng tốt nghiệp Đại học. Kết quả GMAT 510. LSAT hoặc GRE có thể được thay thế cho GMAT
 1. UMass Boston :
 •  UMass Boston  là nơi hỗ trợ việc nghiên cứu sinh viên trường đại học, cung cấp một chất lượng cao và giá cả phải chăng giáo dục trong trung tâm thủ đô giáo dục của Mỹ

Chương trình đào tạo Đại học  chuyên ngành khoa học xã hội nhân văn, quản lý, khoa học và toán học

 • Thời gian nhập học:  tháng 9 và tháng 1
 • Yêu cầu đầu vào đối với chương trình Đại học: TOEFLE (79-80 thi trên Internet) hoặc IELTS 6.0 . Bằng tốt nghiệp THPT .

Chương trình đào tạo Thạc sĩ   chuyên ngành Quản trị kinh doanh ( MBA), kỹ sư, khoa học tự nhiên, âm nhạc

 • Thời gian nhập học:  tháng 9 và tháng 1
 • Yêu cầu đầu vào đối với chương trình dự bị Thạc sĩ: TOEFLE 90 (thi trên Internet),600(thi trên giấy), 250 (thi trên máy tính) hoặc IELTS 6.5. Bằng tốt nghiệp Đại học

* Mọi chi tiết về học phí, phí ăn ở, bảo hiểm…xin liên hệ trực tiếp với văn phòng CESET.