Liên hệ

Họ tên (*)
Địa chỉ
Điện thoại
Email (*)
Mã an toàn (*)
Nội dung (*)

EVEREST UNIVERSITY

 

Trường đại học Everest có 10 địa điểm ở những thành phố lớn ở bang Florida như: Brandon, Jacksonville, Lakeland, Melbourne, North Orlando… Chương trình học của trường rất đa dạng, phong phú cùng với sự giảng dạy và giúp đỡ của nhiều giáo sư giỏi và uy tín.

 

Khác với những trường đại học khác sinh viên không chỉ được học những kiến thức chuyên ngành trong môi trường học tập và giảng dạy với đầy đủ cơ sở vật chất hiện đại mà còn giúp đỡ sinh viên tìm việc sau khi ra trường như là giúp sinh viên lên kế hoạch công việc, kỹ năng phỏng vấn, cách viết C. V và liên hệ với các công ty. Chính vì vậy tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp tìm được việc làm rất cao.

Các bạn sinh viên sẽ được giúp đỡ tìm chỗ ở và các vấn đề mà sinh viên gặp khó khăn thông qua văn phòng giúp đỡ sinh viên của trường (Student Service Department).

 

- Chương trình đại học chuyên ngành:  tài chính kế toán, quản lý nhân sự, quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin, chuyên gia hỗ trợ máy tính…và chuyên ngành về xét xử và điều tra tội phạm.

- Chương trình thạc sĩ chuyên :  quản trị kinh doanh, tài chính kế toán, quản lý nhán sự, thương mại quốc tế và chuyên ngành về xét xử và điều tra tội phạm.

- Chương trình cao đẳng chuyên ngành: quay phim, sản xuất, biên tập.

 Phí ghi danh Everest  : US$25/ kì - 3 tháng
 

Học phí khóa tiếng Anh:

Intensive English level 2 to 4              : US$2,198 + US$25 (TOEFL)

Học phí  (1 năm học = 9 tháng)

 

- Associate Degrees

Ngành học: Accounting, Film and Video, Paralegal, Pharmacy Technician.

Tổng chi phí (2,5 năm – gồm học phí + phí ghi danh)       : US$40,032

Yêu cầu đầu vào                    : TOEFL 450  or 45 (iBT)/ IELTS 5.0
 

- Bachelor’s Degree

Ngành học: Accounting, Business: (Business Administration, Management, Makerting, International Business); Hospitality Management; Health Care Administration; Homeland Security; Paralegal.

Tổng chi phí (4 năm – gồm học phí + phí ghi danh)                      : US$75,840

Yêu cầu đầu vào                    : TOEFL 450 or 45 (iBT)/ IELTS 5.0
 

- Graduate - Master’s Degree (1 năm học = 9 tháng)

Ngành học: Master of Business Administration: (Accounting, General Management, Human Resources Management, International Business)

Tổng chi phí (2 năm – gồm học phí + phí ghi danh)                                  : US$30,380

Yêu cầu đầu vào                    : TOEFL 550 or  79 (iBT)/ IELTS 6.0
 

Thời gian nhập học cho các khóa học:        tháng 1, 4, 7, 10